TVP otwiera się na nowe. Nie musisz być wielkim producentem, nie musisz znać wielkiego producenta, ani znać kogoś kto producenta zna i ma do niego dojście, żeby stworzyć serial, który zachwyci widzów TVP. Serial na początek, potem spektakl Teatru Telewizji i inne. 

JAKO PIERWSI PREZENTUJEMY ZAŁOŻENIA I REGULAMIN PIERWSZEGO "NABORU PROJEKTÓW SERIALI, FILMÓW FABULARNYCH I TEATRÓW TELEWIZJI NA POTRZEBY TVP". 

Spełnij swoje marzenie, i pomóż innym polubić telewizję. TVP uruchamia właśnie nowy system „Naboru projektów seriali, filmów fabularnych i teatrów telewizji na potrzeby TVP”. Według pomysłu Wojciecha Hoflika i w myśl regulaminu, który prezentujemy jako pierwsi, nareszcie nie trzeba będzie przebijać się przez zewnętrznych producentów żeby do telewizji zgłosić swój serialowy (a później również każdy inny, w miarę zapotrzebowania) pomysł i mieć pewność, że trafi do osób, które potraktują go poważnie. Nie trzeba przynosić ze sobą sponsora, nie trzeba mieć napisanego profesjonalnie całego scenariusza. Trzeba mieć pomysł, i trzeba mieć wizję jak ma ów serial wyglądać. I trzeba umieć to w zwartej formie przedstawić. To dużo? Pewnie, że tak, ale jeśli się uda, po raz pierwszy Telewizja Publiczna będzie naprawdę otwarta na twórców, i naprawdę potraktuje ich poważnie.

Jeśli w wielu sprawach od lat krytykuję TVP, to w tej będę trzymał za nią kciuki mocno. Będę kibicował i namawiał wszystkich do podjęcia tego wyzwania. I mimo tego, że pomysł to jeszcze nie efekt, mam wielką nadzieję, że uda się, i ta nowa forma pozyskiwania autorów okaże się sukcesem.  

A zatem? Jeśli narzekasz na seriale, które emituje TVP i myślisz, że Twój pomysł jest lepszy, to bierz się do roboty i zgłoś go do TVP. 

 

Kiedyś już wyrażałem nadzieję i zadowolenie po tym jak TVP ogłaszała różne inicjatywy mające otworzyć ją na nowe pomysły i na nowych twórców, którzy nie mogą przebić się przez telewizyjno producencki układ. A o tym, że to przebijanie się jest naprawdę prawie niemożliwe wie każdy, kto raz chociaż spróbował „sprzedać” swój pomysł. Również w TVP.

Publiczna „otwierała się” już kiedyś uruchamiając system ROPAT. Miał on umożliwić składanie projektów i wniosków na programy, seriale, formy dokumentalne itd. do TVP każdemu, komu wydawało się, że jego pomysł ma potencjał. Było nawet tak, że dla jasności i przejrzystości procesu przez system MUSIAŁA (nadal musi?) przejść każda produkcja, która trafiała na antenę.
Oczywiście skończyło się na tym, że większość spraw i tak załatwiano nie przez ROPAT, a w gabinetach, w których czasami – tak, zdarzało się i w ten sposób – już po podpisaniu odpowiednich umów zamawiający i producent wspólnie wypełniali „ropatowy” formularz zgłoszenia, żeby wszystko było w papierach niby w porządku.

Był też „otwarty” konkurs na seriale. Na kryminalny dla TVP 2 i obyczajowy dla TVP 1. I dobrze, że był. Jednakowoż osoby prywatne w konkursie nie mogły brać udziału. Nawet jeśli miały rewelacyjny pomysł. Tak bowiem ustawione były wymagania wobec oferentów, że jakiekolwiek szanse mieli tylko duzi producenci. Więc nic dziwnego, że wygrała Ilona Łepkowska z projektem „Wszystko będzie dobrze”. Szału nie było. Na usprawiedliwienie, na drugą nóżkę, wygrywającym kryminałem był „Paradoks”. Dobry.

Teraz ma być inaczej. Bo w tym nowym „procesie rekrutacyjnym” chodzi o to, żeby dać szansę tym, którzy przebić się nie mogą. W rozmowie z dyrektorem Wojciechem Hoflikiem, który za ten projekt jest odpowiedzialny i go wprowadza, otrzymałem zapewnienie, że każdy twórca, który dostanie zielone światło i zostanie zaproszony do współpracy, czyli jego projekt przejdzie do fazy „pracujemy nad nim”, dostanie do pomocy nie tylko profesjonalny zespół, ale również pieniądze, dzięki którym będzie mógł się poświęcić projektowi bez obaw o bieżące wydatki.

Pewnie, że nie od razu będzie to „Gra o tron” czy „House of cards”, bo trzeba mierzyć siły na zamiary, ale jeśli zajmujemy się wyłącznie krytyką – zresztą zasłużoną – tego co możemy oglądać, to warto spróbować opowiedzieć o swoich pomysłach i przedstawić je ludziom, którzy mogą coś z tym zrobić. Ja bym tak zrobił. Jeśli się uda, będzie to naprawdę BARDZO #DobraZmiana.

Całość – według dyrektora Wojciecha Hoflika – nie ma być uderzeniem w dużych producentów, którzy teraz wypełniają swoimi produkcjami ramówki wszystkich telewizji. Nie chodzi, podobno, o to, żeby ich wyeliminować, ale o przejrzystość procedur. I o to, żeby propozycje, które się pojawią trafiały w jedno miejsce. Żeby uniknąć bałaganu, i utrudnić – a najlepiej  uniemożliwić – różne pozamerytoryczne wpływy i zależności. Idea słuszna. A dyrektor Hoflik jest tak zdeterminowany w tej sprawie, że poprosił Zarząd, żeby od początku cały projekt objęty został audytem pilnującym transparentności i uczciwości całego zamieszania.

To jest pierwszy „konkurs”, ale podobne będą przynajmniej dwa razy w roku. A wkrótce – taki jest pomysł – większość nowości programowych ma w ten sposób przebijać się do ramówki. Będzie zamówienie, będą ogłoszone oczekiwania i będzie podobny do zamieszczonego niżej regulamin. Proste.

Tak, wiem że są różne niebezpieczeństwa, możliwe mielizny i interpretacyjne zakręty, ale idea jest ze wszech miar słuszna. I jeśli na wielu polach krytykuję TVP od lat i za obecnej władzy, tak teraz nadzieję mam sporą. Również na to, że pojawią się dobre serialowe pomysły.

Ten pierwszy "konkurs" dotyczy serialu. Kolejny pomoże znaleźć współczesne teksty na potrzeby Teatru Telewizji.
Wszystkie oceniała będzie komisja złożona z osób z TVP i ekspertów zewnętrznych. I wszyscy będziemy wiedzieli kto konkretnie będzie oceniał i dlaczego wybrany został ten a nie inny projekt. 

Innym efektem tego nowego podejścia do produkcji, ma być powstanie wkrótce czegoś w rodzaju telewizyjnego think tanku, kuźni pomysłów, z których będą mogły korzystać również inne telewizje, i którymi będzie można handlować ze światem. I to mnie cieszy, bo od lat próbuję przekonywać kolejne szefostwa TVP, że powinna być w twórczej awangardzie, powinna dbać o kreatywność, zachęcać nowych twórców do współpracy i twórczo rozwijać różne pomysły. Bycie mecenasem w taki twórczy sposób, a nie tylko dorzucać grosz do fabularnych filmów, nie mając potem na nie żadnego wpływu. 

A OTO I REGULAMIN

 

REGULAMIN 

Naboru projektów seriali, filmów fabularnych i teatrów telewizji na potrzeby TVP 

§ 1 

Regulamin określa ramowe warunki i zasady naboru projektów seriali, filmów fabularnych i teatrów telewizji na potrzeby programowe anten TVP, zwanego dalej „Naborem”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvp.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

§ 2 

Organizatorem Naboru jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana pod nr KRS 0000100679 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem”. 

§ 3 

1. 
Celem Naboru jest pozyskanie autorskich Projektów Scenariuszowych dla realizacji seriali, filmów fabularnych i teatrów telewizji, które mają być emitowane w ramówce TVP. 

2. 
Przez Projekt Scenariuszowy należy rozumieć wyjściowy materiał literacki (scenariusze, treatmenty, storyline’y, charakterystyki postaci) opatrzony tytułem. Projektowi Scenariuszowemu może towarzyszyć dodatkowy Pakiet Producencki (eksplikacje reżyserskie, producenckie, propozycje finansowania, propozycje budżetowania, propozycja obsady itp.) , ale dodatkowy pakiet nie musi podlegać ocenie i nie warunkuje akceptacji formalnej Zgłoszenia. 

3. 
Poszczególne edycje Naboru mają swoją numerację. 

4. 
Kolejne edycje Naboru są organizowane z inicjatywy Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, która odpowiada za stronę organizacyjną Naboru. 

5. 
W ramach ogłoszenia kolejnych edycji Naboru każdorazowo określane są przez Organizatora Wymagania (zwane dalej „Wymaganiami”) precyzujące zakres przedmiotowy i gatunkowy, oraz wymagania formalne dotyczące Projektów Scenariuszowych. 
Zakres i wymagania Naboru są efektem wcześniejszej analizy sytuacji programowej, oglądalnościowej i przychodowej przeprowadzonej w TVP, w kontekście kolejnych sezonowych układów ramowych Anten. 

6. 
W Wymaganiach każdorazowo określane są także charakter, objętość i inne parametry materiałów składanych w ramach Projektu Scenariuszowego oraz ewentualnych materiałów z towarzyszącego Pakietu Producenckiego. 

7. 
O każdorazowym Naborze i obowiązujących Wymaganiach Organizator informuje na swojej stronie internetowej www.tvp.pl. 

8. 
Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej TVP powołuje, składającą się z trzech osób, w tym Przewodniczącego, Komisję Kwalifikacyjną I stopnia, rozpatrującą kwestie formalne i rozstrzygającą 
na pierwszym etapie oceny, której skład podczas drugiego etapu oceny zostaje rozszerzony, zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 6. Komisja dokonuje oceny przy udziale ekspertów o których mowa w § 6 ust. 3. 

§ 4 

1. 
Składanie Zgłoszeń (zwane dalej „Zgłoszeniami”) do Naboru odbywa się w określonym w Wymaganiach zawitym terminie 30 dni od daty ogłoszenia Naboru. 
Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. 
Zgłaszający może w powyższym terminie z własnej inicjatywy poprawiać lub uzupełniać Zgłoszenie. W przypadku składania nowych wersji Pakietu Scenariuszowego obowiązującą jest ta zarejestrowana w systemie z datą najpóźniejszą. 
3. 
Zgłoszenia zawierają formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, pakiet Projektu Scenariuszowego określony w Wymaganiach, ewentualny Pakiet Producencki oraz zwięzłą informację o Zgłaszającym. 

4. 
Zgłoszenia składane są w pierwszej kolejności w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w Wymaganiach. Następnie Zgłoszenie w formie określonej w ust. 5 należy złożyć osobiście bądź 
wysłać na adres Organizatora. Dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora w terminie określonym w ust. 1. 

5. 
Zgłoszenia składane są przez Zgłaszającego w jednym oryginale i dwóch kopiach w formie papierowej, wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami, określonymi w Wymaganiach. Wszystkie dokumenty wymagające podpisów są składane w oryginałach bądź kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty elektroniczne składane są w postaci plików PDF. 

6. 
Wszystkie wymagane materiały, w tym formularz zgłoszeniowy, pakiet Projektu Scenariuszowego i załączniki, są składane przez Zgłaszającego w języku polskim. W przypadku oryginalnych oświadczeń, zgód lub innych dokumentów istniejących oryginalnie w językach obcych, jest wymagane dołączenie tłumaczenia w języku polskim. 

§ 5 

1. 
Zgłoszenia do Naboru mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
2. 
Treści zawarte w Projekcie Scenariuszowym muszą być dziełem oryginalnej twórczości, do której Zgłaszający dysponuje prawami jako autor lub nabył te prawa w drodze umowy. 
3. 
Zgłoszenie do uczestniczenia w Naborze jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez Zgłaszającego oświadczeń, że: 
- Zgłaszający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń; 
- w wypadku pojawienia się roszczeń lub żądań w stosunku do Organizatora w związku z wykorzystaniem zgodnym z Regulaminem materiałów dostarczonych w Zgłoszeniu, Zgłaszający zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich. 

§ 6 

1. 
Decyzję o zakwalifikowaniu Zgłoszenia do Naboru podejmuje Komisja Kwalifikacyjna I stopnia w oparciu o formalną analizę Zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. 
Zgłoszenia zakwalifikowane do Naboru są oceniane w dwóch etapach. 

3. 
W pierwszym etapie zgłoszone Projekty Scenariuszowe zostają ocenione pod względem artystycznym, literackim i merytorycznym przez ekspertów, powołanych i wyznaczonych przez Organizatora. Lista ekspertów zostanie ogłoszona przez Organizatora najpóźniej w dniu zamknięcia naboru Zgłoszeń. Eksperci losują Zgłoszenia do oceny. Organizator zapewnia ocenę minimum dwóch recenzentów. 
Regulamin pracy ekspertów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. 
Ocena jest przeprowadzana w drodze wypełnienia formularza oceny i polega na ocenie opisowej i punktowej. 

5. 
Do drugiego etapu przechodzą Zgłoszenia wyselekcjonowane przez Komisję Kwalifikacyjną 
I stopnia, na podstawie ocen ekspertów. Podstawą kwalifikacji jest ranking Zgłoszeń według liczby przyznanych punktów oraz ocena opisowa. 

6. 
Drugi etap to spotkanie w formie pitchingów Zgłaszającego z Komisją Kwalifikacyjną II stopnia, składającą się z członków Komisji I stopnia oraz po jednym, przedstawicieli TVP1, TVP2 i Biura Koordynacji Programowej. 

7. 
Po sesji pitchingów, Komisja odbywa posiedzenie, a w jego efekcie wybiera Zgłoszenia, które będą 
rozwijane w ramach umów finansowanych lub współfinansowanych przez TVP.
 
8. 
Na każdym etapie Komisja Kwalifikacyjna może zwrócić się do Zgłaszającego o dostarczenie dodatkowych dokumentów – w szczególności zgód na użycie wizerunku, nabycia praw autorskich – jeśli dopiero w trakcie procedowania okaże się, że Projekt powinien takowe posiadać. 

9. 
Organizator i Komisja Kwalifikacyjna nie udzielają informacji na temat oceny Zgłoszeń na poszczególnych etapach. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się. 

10. 
Ostateczne wyniki Naboru zostaną przedstawione wraz z protokołem Zarządowi TVP i następnie umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora www.tvp.pl w terminie do 100 dni od daty rozpoczęcia procesu oceny Zgłoszeń. 

11. 
Przewodniczący Komisji ogłosi wynik Naboru bezzwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. 

12. 
Zarząd TVP może podjąć  decyzję o skierowaniu wybranych projektów do realizacji. Organizator zawiadamia Zgłaszającego, którego Zgłoszenie w efekcie Naboru zakwalifikowano do realizacji, o wyborze jego projektu. 

§ 7 

1. 
Realizacja wybranych Projektów Scenariuszowych będzie odbywała się na mocy zawartych między Zgłaszającym a Organizatorem umów. 

2. 
Organizator może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy założenia Zgłoszenia uległy zmianom. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tego tytułu. 

§ 8 

Komisja Kwalifikacyjna może wybrać więcej niż jedno Zgłoszenie w każdej z określonych przez Wymagania Naboru kategorii lub odstąpić od wybrania jakiegokolwiek Zgłoszenia w Naborze bez podania uzasadnienia lub przyczyny i nie rodzi to żadnych roszczeń po stronie Zgłaszających. 

§ 9 

Organizator jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian w Regulaminie, co nie wpływa na ograniczenie praw nabytych przez Zgłaszających. 

§ 10 

1. 
Wszyscy Zgłaszający, biorący udział w Naborze związani są Zgłoszeniami zamieszczonymi w zgłoszeniu udziału w Naborze z Telewizją Polską S.A. Przez związanie Zgłoszeniem rozumie się, iż 
przez okres 4 miesięcy od dnia złożenia Zgłoszenia Zgłaszający nie może przedstawić Projektu Scenariuszowego innemu nadawcy w sposób pośredni lub bezpośredni. 

2. 
Niezakwalifikowanie Zgłoszenia do drugiego etapu Naboru równoznaczne jest z ustaniem stanu związania Zgłoszeniem, określonego w ust. 1. 

§ 11 
Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

§ 12 
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.